Om Life Science

Astmatiker, personer vars hjärtan behöver hjälp för att fungera, och de som behöver njurdialys är alla personer vars livsfunktioner kraftigt har förbättrats tack vare life science. Pacemakern, insulinet samt astmamediciner som Pulmicort och Bricanyl är exempel på innovationer inom life science. Alla dessa har dessutom sitt ursprung i Sverige.

Goda exempel i all ära, men vi har mycket kvar att göra. Idag finns det fler sjukdomar än behandlingar. En tredjedel av 30 000 kända sjukdomar kan behandlas. En större förståelse för sjukdomarna och orsakerna till dessa bidrar till att producera bättre och effektivare behandlingsmetoder. Det är vad vi vill uppnå.

LifeScience är ett samlingsnamn som bland annat täcker de naturvetenskapliga områdena biologi, kemi, medicin, matematik, fysik och teknik. Alla forskningsdiscipliner fokuserar tillsammans på hur livsvillkoren kan förbättras; först för att få kunskap för att bättre förstå mekanismerna och därefter för att kunna förbättra liv och hälsa via olika behandlingsformer. Nya insikter om biologiska faktorer bakom sjukdomar har lett till att man mer exakt förstår varför vissa människor reagerar olika på olika behandlingar. Det är lite av hjärtat inom life science.

Forskare hoppas att inom LifeScience kunna lösa problem och bota sjukdomar som har drabbat människor i alla tider. Innan vaccinet fanns var många barnsjukdomar dödliga. Idag är de en minimal risk, om de ens finns. På samma sätt söker forskare svaren på t ex cancer, autoimmuna sjukdomar och diabetes för att kunna ge patienter rätt, tidig och effektiv behandling.

Förhoppningen är dessutom att kunna ta fram behandlingar som är anpassade till varje persons individuella behov. På så sätt minskas biverkningar och effekten blir större för patienten. LifeScience har ändrat synen på sjukdom och den mänskliga kroppen. Genom att använda kroppens egna resurser för att bekämpa sjukdomar och bekämpa orsakerna till sjukdom, såsom virus, bakterier eller andra /faktorer?/, flyttar LifeScience fokus från behandling av symptom till att förebygga och bota. I framtiden behöver behandlingen inte vara i form av piller, injektioner eller krämer, utan kan vara en del i vår kosthållning, i implantat eller något annat vi idag inte känner till.

Tack till våra medlemmar AstraZeneca och Recipharm som har hjälpt oss med bilder.