Vår verksamhet

SwedenBIO är en branschorganisation för life science sektorn. Våra medlemmar verkar inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicinteknik och diagnostik. Med 200 medlemsbolag som tillsammans har fler än 15000 anställda står vi för en betydande del av branschen. En bransch som står för 20% av Sveriges nettoexport.

 

Historia

SwedenBIO höll 10-årsjubileum i dec 2012. Föreningen grundades i maj 2002 av de verkställande direktörerna för sju ledande svenska life science-företag: Amersham Biosciences (numera GE Healthcare), Active Biotech, Biovitrum (numer SOBI), Karo Bio, Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia Diagnostics (numer Thermofisher). De tyckte framför allt att det saknades ett gemensamt fora och nätverk för life science frågor. Den rollen kommer vi fortsätta fylla. 

Uppdaterad 150522